Celler Can Ramis

Celler Can Ramis

L’actual Celler Can Ramis fou fundat al 1870 pel matrimoni Pedro Molina Amengual i Francisca Amengual Ramis. Ell era germà de Don Juan Molina, rector  de la Parròquia de Sant Pere de Sencelles i director espiritual de Sor Francinaina Cirer, beata.

Els continuadors de l’explotació foren Catalina Vallori Florit i el seu gendre Antonio Cirer, conegut amb el malnom de “Toni Ramis”, padrí de l’actual propietari. Ella va esser una emprenedora de l’època, ja que va passar de treballar a la casa a ser-ne la propietària. La filla de “Toni Ramis”, Francisca Cirer i el seu gendre Matias Llabrés, modernitzaren les instal·lacions de la bodega i, actualment, regeix la bodega el seu fill Pere Antoni Llabrés Cirer, essent la quarta generació.

El celler conserva l’aljub original de la casa, convertit en cava de criança, pels actuals propietaris. En el celler, també es conserven les botes tradicionals de fusta “botes congrenyades”, en les que, antigament, es guardava el vi.

Actualment, s’elaboren vins de qualitat amb les varietats Manto Negro, Syrah, Merlot i Prensal Blanc o Moll, baix el nom de Serral.