Certificació

Certificació

La certificació és la comprovació del compliment dels requisits d’un Plec de Condicions per poder fer ús d’una marca o unes mencions i, la referència a la condició de certificat. Els cellers que sol·licitin certificació han de complir amb els requisits de la normativa d’aplicació i sotmetre’s als controls establerts. El Consell Regulador de la DO Binissalem està acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la norma UNE-EN 17065, per a certificar producte segon el Plec de Condicions de la DO Binissalem. L’acreditació s’ha ampliat per poder certificar producte segons: el Plec de condicions de Vi de la Terra Mallorca, el Plec de condicions de Vi de la Terra Illes Balears, i per la normativa de Vins Varietals sense DOP ni IGP.
ABAST DE L’ACREDITACIÓ. 71/C-PR183

DO Binissalem

El dret a l’ús de la marca “Binissalem Denominació d’Origen” mitjançant propaganda, publicitat, documentació o etiquetes, és exclusiu dels cellers inscrits que disposen de certificació i pels vins emparats per aquesta DO. La inscripció és un requisit previ a la certificació.

A continuació podeu consultar el Plec de Condicions on trobareu tots els requisits que s’han de complir, així com les tarifes vigents. 

Per iniciar el procés de certificació, heu d’enviar la sol·licitud de certificació emplenada i signada a info@binissalemdo.com.

El Consell Regulador DO Binissalem revisarà la sol·licitud, si tot és correcte la vos tornarà signada amb una clau d’accés a la resta de documents de certificació, la Guia de la certificació i la resta de sol·licituds, comunicacions i declaracions obligatòries.

ACCÉS A L’ÀREA PRIVADA DOCUMENTS CERTIFICACIÓ DO BINISSALEM

Vi de la Terra Mallorca

La marca “Vi de la Terra Mallorca o IGP Mallorca” està gestionada pel Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca (CR VTM), però la certificació la realitzen altres entitats externes, com el CRDO Binissalem segons l’ordre de 23 de desembre de 2016 per la qual es crea el Consell Regulador de Vi de la Terra Mallorca.

Per poder fer ús de la marca mitjançant propaganda, publicitat, documentació o etiquetes els cellers han d’estar inscrits al registre de cellers del CR VTM i han de disposar de la certificació.

A continuació podeu consultar el Plec de Condicions VTM on trobareu tots els requisits que s’han de complir, així com les tarifes vigents. 

Per iniciar el procés de certificació, heu d’enviar la sol·licitud de certificació emplenada i signada a info@binissalemdo.com.

El Consell Regulador DO Binissalem revisarà la sol·licitud, si tot és correcte la vos tornarà signada amb una clau d’accés a la resta de documents de certificació, la Guia de la certificació VTM i altres documents del sistema.

ACCÉS A L’ÀREA PRIVADA DOCUMENTS CERTIFICACIÓ VI DE LA TERRA MALLORCA

Vins varietals

Els operadors que elaborin o embotellin vi a les Illes Balears i desitgin indicar a l’etiquetat una o més varietats de raïm o l’any de collita en els vins sense DOP ni IGP,  hauran de sol·licitar-ho a la Direcció General d’Agricultura i aportar la següent documentació:

– El sistema utilitzat per a la identificació, traçabilitat i comptabilitat dels vins

– La certificació de que disposen, emesa per una entitat de certificació autoritzada per aquesta Direcció General.

El Consell Regulador de la DO Binissalem disposa de l’autorització per certificar vins varietals.

A continuació podeu consultar la normativa d’aplicació on trobareu tots els requisits que s’han de complir, així com les tarifes vigents.

Per iniciar el procés de certificació de vins varietals, heu d’enviar la sol·licitud de certificació VA emplenada i signada a

info@binissalemdo.com.

El Consell Regulador DO Binissalem revisarà la sol·licitud, si tot és correcte la vos tornarà signada amb una clau d’accés a la resta de documents de certificació, la Guia de la certificació VA i altres documents del sistema.

ACCÉS A L’ÀREA PRIVADA DOCUMENTS CERTIFICACIÓ VINS VARIETALS