REINCIEM L’ACTIVITAT DEL PANELL DE TAST DE LA DO BINISSALEM

Ahir horabaixa a les 19 hores, a la sala de tast del C/ Cuba nº 2 de Palma, vàrem reiniciar les sessions de tast de vins amb Denominació d’Origen Binissalem, amb una sessió de selecció de referències de vins negres i selecció de vins genèrics per a l’any 2020.

En les properes setmanes, se continuarà amb sessions d’entrenament dels tastadors, per posar a punt al panell i, s’iniciaran les sessions de control de vins amb DO.

El Consell Regulador de la DO Binissalem disposa d’un panell de 10 tastadors qualificats en el tast de vins de la DO Binissalem, tal com exigeix l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), en base a la norma UNE-EN 17065 i en compliment dels requisits de la norma 17025 per laboratoris d’anàlisi.

Aquests tastadors varen passar per un procés de selecció i entrenament rigorós que ha permès posar a punt un mètode de tast i valoració de resultats, específic pels vins amb DO Binissalem. Aquest control, exigit per la normativa europea pels vins amb Denominació d’Origen, suposa un control addicional a les auditories anuals i a les anàlisis fisicoquímiques dels vins. Aquest sistema, al que són sotmesos tots els cellers que fan ús de la marca “DO Binissalem”, té com objectiu comprovar el compliment dels requisits del Plec de Condicions de la DO i donar confiança al consumidor.

Per reiniciar les sessions de tast, s’ha establert un protocol nou, per tal de minimitzar els riscos de la Covid-19. Cada tastador signa una declaració responsable, ha de mantenir les mesures de prevenció (Mans netes i desinfectades/Metres de distància de seguretat /Mascareta), i a més, el tast es realitza en cabines aïllades.

La Directora del Panell de tast, segueix un protocol que s’ha establert per minimitzar els riscos (neteja i desinfecció de superfícies i utensilis, ús de mascareta i guants per la preparació de la sala i de les mostres…)

Recommended Posts